Dagsorden:

1.Indledning af valg af dirigent og referant
2. Evt. spørgsmål til beretninger fra diverse udvalg, samt beretning fra Humlum Strand Lejren og Remmerstrandlejren.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for distriktet og Humlum Strand lejren, samt fremlæggelse af det reviderede regnskab for Remmerstrandlejren.
4. Valg af medlemmer til KA  - på valg er Emilie Agergaard, Sofie Vindum, Iris Smed Hansen, Martin Skov
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Humlum Strand og Remmerstrand
7. Arbejdsdrøftelse sammen med kaffe og kage:
                    - vi begynder at mangle børn fra yngste ende
                    - samarbejde med andre distrikter – hvordan og hvornår
                    - tør du sige ja til en opgave der varer mere end en time.
 
8. Budget
9. Indkomne forslag – KA stiller forslag om ændrede vedtægter (se vedhæftet)
10. Evt.

Beretninger:

beretning-for-humlum-strand-lejren-2017-pdfHumlum Strand Lejren

beretning-remmerstrandlejren-2017-1-pdfRemmerstrand Lejren

beretning-2017-pdfKA

 

Regnskaber:

regnskab-remmerstrandlejren-2017-1-pdfRemmerstrand Lejren

 

Referat:

referat-stormoede-kfum-og-kfuk-i-distrikt-nordvestjylland-2018-pdfReferat