stormoede-kfum-og-kfuk-i-distrikt-nordvestjylland-dagsorden-pdfDagsorden

Beretninger:

beretning-fra-ka-2015-pdfBeretning fra KA

beretning-for-humlum-strand-lejren-2015-pdfBeretning fra Humlum Lejren

beretning-om-remmerstrandlejren-2015-pdfBeretning fra Remmerstrandlejren

beretning-fra-familiedagsudvalget-2016-pdfBeretning fra Familiedagsudvalget

Regnskab 

cce03022016-pdfRegnskab fra Humlum Lejren

regnskab-2015-remmerstrandlejren-pdfRegnskab fra Remmerstrandlejren

Referat:

referat_stormoede-kfum-og-kfuk-i-distrikt-nordvestjylland-pdfReferat 2016